Prečo Etikoterapia....?

>> piatok 15. mája 2015

Korene a príčiny chorôb, ak neberieme do úvahy vonkajšie príčiny ležia v previazanosti a kontinuite osudov príslušníkov rodu, z toho plynúceho spôsobu myslenia a nevedomých programov. Ďalej nasledujú okolnosti prežitkov z detstva, udalostí a konflikty života. Preto liečenie začína pátraním v životnom príbehu, kde sa zamotala niť ....

Každý človek má slobodnú vôľu, sám sa rozhodne, čo bude robiť, ako bude myslieť, čo bude považovať za správne a čo za zlé. Nad tým však stojí vyšší Rád, kolektívne vedomie, ktoré nás používa do svojich služieb v záujme celku. Naša sloboda teda podlieha Rádu, je dobré ho prijať a akceptovať.


Máme slobodnú vôľu sa rozhodnúť akokoľvek, následky sú však vopred dané. Korene slova "človek" možno vystopovať a preložiť ako mysliaci duch, schopný rozpoznať zákon, rád, poriadok
 
Pojem Etikoterapia zaviedol v tridsiatych rokoch minulého storočia MUDr. Ctibor Bezděk svojou knižkou "Záhada choroby a smrti aneb Etikotherapie", tu je niekoľko jeho téz (ďaleko predbehol svoju dobu)

Pokračovanie

Chcete vedieť ako súvisí zdravie so stravou a duševnou pohodou, ako si pomôcť sebe aj blízkym....? Aj o tomto sa budeme rozprávať v našej praktickej školy zdravia, kde vám pomôžeme získať  rozhľad... 
www.cestouzdravia.sk  
www.facebook.com/cestouzdravia  

Zverejnenie komentára

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP