Začíname

>> pondelok 9. marca 2015

Prednášková prax mi stále potvrdzuje, že ľudia sa veľmi chcú obohatiť o vedomosti, ktoré sa týkajú používania bylín v kuchyni alebo ako liečiv, o spôsobe stravovania, o iných postojoch k sebe samému či k okoliu. Takto ponímané témy sa nezmestia do hodinových prednášok, preto sme sa rozhodli rozšíriť ponuku, a to formou školy, kde je možnosť spojiť všetky témy, ktoré ľudí zaujímajú do celkov ako fytoterapia, dietetika, psychohygiena... atď.

Táto škola je určená záujemcom, ktorí chcú získať ucelený pohľad na svet zdravia. Ide nám o človeka ako celok, a to z pohľadu zdravej životosprávy, možností samoliečenia a jednoduchej praxe ako si vedieť pomôcť. Škola poskytne množstvo praktických receptov a návodov pri oslabení organizmu, ochoreniach, ako aj prevencii chorôb.

Škola je vhodná pre každého záujemcu o zdravý životný štýl, aby si prehĺbil svoje znalosti z holistického prístupu k svojmu zdraviu.

Škola na tému Cestou zdravia, vám dá mnohé odpovede na otázky súvisiace so vznikom ochorení, liečenia a prevencie. Máme za to, že diskusiami na danú problematiku si rýchlejšie osvojíte základné princípy ako žiť zdravo.

Prečo navštíviť školu Cestou zdravia

Mnohí z vás už absolvovali rôzne školenia, semináre, kurzy či prednášky.


Keďže škola je zameraná na každodennú prax, budete sa počas celého štúdia stretávať aj s mnohými účinnými radami a návodmi ako používať liečebné prostriedky z bylín, zeleniny či ovocia a dokonca i obilovín, ktoré patria medzi základné osvedčené liečebné  prostriedky čínskych lekárov. Ako tieto potraviny, byliny a bylinné zmesi použiť pri príznakoch rozličných ochorení, únavy (fyzickej aj psychickej) a depresii. Vaša domáca lekárnička sa tak rozšíri o množstvo neoceniteľných rád a návodov, ktoré vám umožnia ušetriť veľa peňazí za lieky, ktorých sa budete môcť vzdať.


S čím všetkým sa v škole Cestou zdravia stretnete

Aditíva, dietetiká, potraviny podľa energetiky, farmakológia rastlinných potravín, príprava jedál, recepty na liečbu ochorení, bylinné čaje, bylinné zmesi, ľudové liečiteľstvo, etikoterapia, sofioterapia – resetnutie svojich myšlienok, postojov, zámerov... upratať si aj svoju hlavu, ducha, myslenie, nielen telo...

Ako sa prihlásiť na školu Cestou zdravia

Prijímame predbežné prihlášky e-mailom na adrese: cestouzdravia@cestouzdravia.cz

Do školy Cestou zdravia  budete zaradený po zaslaní prihlášky. Následne vám zašleme podmienky.

Pri prihlasovaní nám pošlite e-mailom svoje meno, priezvisko, telefónny a e-mailový kontakt. Prihlášku Vám zašleme obratom.

E-mailová adresa cestouzdravia@cestouzdravia.cz

Škola sa bude konať v Bratislave, raz mesačne v sobotu. Konkrétne termíny zasielame potvrdeným účastníkom.

Zverejnenie komentára

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP